„Proszę tę sprawę załatwić” - tak poseł Jarosław Zieliński skwitował swoje wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury dotyczące budowy drogi ekspresowej łączącej Augustów i Białystok.

W ubiegłą środę (16 czerwca) na posiedzeniu Sejmu, poseł Jarosław Zieliński podczas swojego wystąpienia ponownie zaapelował do Ministerstwa Infrastruktury o uwzględnienie drogi Augustów - Białystok jako drogi ekspresowej oraz o wpisanie tego odcinka w sieć dróg planowanych i realizowanych w regionie północno-wschodniej Polski. 

- Droga ta łączy dwa największe miasta w regionie podlaskim, czyli Białystok i Suwałki, przez Augustów. Czego jeszcze trzeba, jakich argumentów, żeby dokonać zmiany tej sieci dróg ekspresowych i uzupełnić o ten właśnie odcinek tę sieć dróg planowanych i realizowanych w regionie północnowschodniej Polski? Upominam się o to, panie ministrze w imieniu nie tylko własnym, ale też wszystkich parlamentarzystów województwa podlaskiego, licznych mieszkańców, którzy kierują petycje, samorządowców, przedsiębiorców, wszystkich. Proszę tę sprawę załatwić - skwitował Jarosław Zieliński.

W odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber stwierdził, iż w grę wchodzą obecnie dwa warianty realizacji tej inwestycji. Pierwszy wariant to rozbudowa krajowej ósemki jako ciągu łączącego Via Carpatię i Via Balticę i w zasadzie stałaby się ona częścią Via Carpatia. Natomiast drugi wariant, gdy ministerstwo wybierze połączenie Via Carpatii i Via Baltii poprzez korytarz Knyszyn - Ełk, to gruntowny remont drogi krajowej nr 8 i podniesienie jej parametrów nawet do drogi o parametrach drogi ekspresowej, czyli do drogi 2+1. Efekty analiz i wybór wariantu poznamy w IV kwartale tego roku.

W odpowiedzi poseł Jarosław Zieliński zaapelował do ministra o zmianę perspektywy myślenia. 

- Mówi pan albo tak, albo tak, czyli pan i resort infrastruktury ciągle traktujecie tę sprawę jako łącznik między Via Carpatią i Via Balticą. Wskazałem panu, i w wystąpieniach wielokrotnie to było pokazywane, że tych funkcji ta droga ma więcej. To jest odcinek jednej z głównych arterii komunikacyjnych w Polsce i w ruchu międzynarodowym. Jest to droga o największym natężeniu ruchu ciężarowego, ciężkich pojazdów - albo na drugim miejscu - a ja słyszę ciągle odpowiedź, że jak wyjdzie z analizy to, to może będzie droga ekspresowa na innym odcinku, a tutaj może będzie droga o podwyższonych parametrach. Ta droga powinna być drogą ekspresową. Ona była taką drogą za rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007, PO-PSL to zmieniło. Dlaczego resort się upiera, żeby nie przywrócić tego pierwotnego, dobrego planu? Naprawdę wszystkie argumenty świadczą za tym, żeby tak było. Wszystkie inne warianty są dodatkowe, uzupełniające. To powinna być pierwsza, najważniejsza decyzja. Panie Ministrze! Ogromna prośba o zmianę perspektywy patrzenia na tę sprawę. To jest ostatni moment na to - skwitował poseł Jarosław Zieliński.