Suwalski ratusz ogłosił drugi konkurs na stanowisko naczelnika oświaty i wychowania. W pierwszym naborze nie zgłosiła się żadna osoba.

Od nowego naczelnika władze Suwałk wymagają m.in. wykształcenia wyższego magisterskiego z zakresu administracji, prawa, ekonomii lub pedagogiki, minimum 5-letniego stażu pracy, w tym 2-letniego stażu na stanowisku kierowniczym oraz doskonałej znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa oświatowego, aktów wykonawczych, karty nauczyciela, finansów publicznych i administracji samorządowej oraz prawa o zamówieniach publicznych.

Zainteresowane osoby powinny do 29 czerwca złożyć dokumenty do suwalskiego ratusza.