Zakończyła się I tura rekrutacji do PWSZ w Suwałkach. Zdecydowaniem największym zainteresowaniem cieszyło się: pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.

Kandydaci na studia od 1 czerwca rejestrowali się w systemie IRK, wybierając odpowiedni, czyli wymarzony przez siebie kierunek studiów. Od 21 do 29 lipca zakwalifikowani kandydaci mają czas, aby dostarczyć komplet niezbędnych dokumentów wraz z potwierdzeniem woli studiowania.  30 lipca zostanie ogłoszona ostateczna lista przyjętych na studia!
II tura rekrutacji ruszy 2 sierpnia – ponownie przez system elektroniczny!

Tak wygląda harmonogram, a co cieszyło się największym zainteresowaniem przyszłych studentów?Wydział Ochrony Zdrowia

  • pielęgniarstwo
  • bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Politechniczny:

  • budownictwo

Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny:

  • finanse i rachunkowość

Dużym zainteresowaniem na poszczególnych kierunkach cieszył się również tryb popołudniowo-weekendowy. To studia stacjonarne (dzienne), całkowicie bezpłatne, dostosowane m. in. do osób pracujących lub wychowujących dzieci. Zajęcia będą odbywały się w niektóre dni w tygodniu, ale zawsze w godzinach wieczornych lub popołudniowych i w weekendy (z reguły jednego dnia).