W maju, po interpelacji radnego Adama Ołowniuka, władze Suwałk zdecydowały o powołaniu Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia. Mimo iż rozpoczął się kolejny rok szkolny, nadal nie zapadła decyzja, kto nim zostanie.

W połowie maja radny Adam Ołowniuk wystąpił do prezydenta Suwałk z interpelacją o powołanie w Suwałkach Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia. Zdaniem radnego do zadań rzecznika należałoby interweniowanie, gdy prawa uczniów będą łamane i naruszane, przeciwdziałanie cyberprzemocy, gdy uczniowie padają ofiarą hejtu i mowy nienawiści w internecie oraz popularyzacja mediacji jako metody rozwiązywania konfliktu. W odpowiedzi prezydent Suwałk stwierdził, iż dostrzega potrzebę powołania takiej osoby i Miejski Rzecznik Praw Ucznia zostanie wybrany przez Młodzieżową Radę Miasta.

Mimo iż rozpoczął się kolejny rok szkolny, nadal nie wyłoniono osoby do pełnienia tej funkcji.

- Przeprowadzono konsultacje z Młodzieżową Radą Miasta Suwałki. Rada przedstawiła stanowisko, w którym określiła zasadność powołania Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia. Natomiast nie określiła kim, z jakiego środowiska i o jakiej profesji powinien być rzecznik - poinformował Ewelina Suchocka z Biura Prezydenta Miasta Suwałk.

- W październiku nastąpi częściowa wymiana radnych Młodzieżowej Rady Miasta, w związku z kończeniem części z nich nauki w swoich szkołach. Temat ten, w nowym już składzie, zostanie ponownie skonsultowany - dodała Ewelina Suchocka.