Krzysztof Dziemian, który wygrał konkurs na to stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury, zrezygnował z objęcia tej funkcji.

Dziś (21 września) odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, w którym uczestniczyli prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz wraz z zastępcą Romanem Rynkowskim oraz Krzysztof Dziemian. Podczas spotkania miała zostać podpisana - wcześniej zaakceptowana przez obie strony - umowa na objęcie stanowiska dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Krzysztof Dziemian ostatecznie zrezygnował z przyjęcia funkcji dyrektora SOK z powodu zaproponowanego mu wynagrodzenia.

Jak poinformował suwalski ratusz, zaproponowane wynagrodzenie było na poziomie wynagrodzenia pozostałych dyrektorów suwalskich jednostek kultury i było nieco niższe od zarobków obecnej dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury - Alicji Andrulewicz.

W trakcie spotkania prezydent Suwałk złożył deklarację o możliwości podwyższenia wynagrodzenia po wdrożeniu się nowego dyrektora w funkcjonowanie jednostki, którą miał zarządzać. Mimo to Krzysztof Dziemian nie zgodził się na takie rozwiązanie.

Na tym etapie nie zapadła decyzja co do tego kto będzie kierował Suwalskim Ośrodkiem Kultury.