Tylko dwa projekty zostały zgłoszone w kategorii projekty zielone i walczą o realizację w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Pierwszy z nich zakłada wykonanie zieleńców w okolicy bloku przy ulicy Kowalskiego 23b. Prace mają obejmować m.in. usunięcie zniszczonych starych krzewów m.in. dzikiej róży, zasianie trawników, zasadzenie nowych krzewów oraz drzewek ozdobnych, a także ustawienie betonowych donic z kwiatami uniemożliwiających wjazd na trawniki. Wykonanie inwestycji oszacowano na 25.100 złotych.

Drugi ze zgłoszonych zielonych projektów zakłada nasadzenie drzew, krzewów, wysiew trawy i innej roślinności na skarpie w pobliżu osiedla Chopina Park. Koszt tej inwestycji oszacowano na 100.000 złotych.

Na projekty zielone w Suwalskim Budżecie Obywatelskim przeznaczono 100.000 złotych.

Przypominany, iż głosy można oddawać do 15 października. Wyniki głosowania opublikowane zostaną 22 listopada.