Z roku na rok rośnie ilość śmieci, które trafiają do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach.

W 2020 roku do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach trafiło 27.880 ton śmieci. To aż o 2.591 ton więcej niż w roku 2019 i o 3.151 ton więcej niż w roku 2018. Większość składowanych w PGO odpadów została wytworzona w gospodarstwach domowych z terenu Suwałk. 

Statystyczny mieszkaniec Suwałk w 2020 roku wytworzył 364 kilogramy odpadów komunalnych. Rok wcześniej było to o 38 kilogramów mniej.

Jest jednak pozytywna informacja dotycząca gromadzonych odpadów. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach odzyskuje z nich coraz więcej surowców wtórnych. W 2020 roku udało się odzyskać 4.923 tony surowców, co stanowiło aż 83% wzrost w porównaniu z rokiem 2019, kiedy to odzyskano 2.693 ton surowców wtórnych.