Zakażenie koronawirusem stwierdzono u jednego z nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach, w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa nr 9 oraz II Liceum Ogólnokształcące.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach zdecydowała o skierowaniu uczniów czterech klas II Liceum Ogólnokształcącego oraz jednej Szkoły Podstawowej nr 9 na zdalne nauczanie. Uczniowie dodatkowo do 10 października zostali objęci kwarantanną.