Ponownie dwie suwalskie firmy złożyły swoje oferty w drugim przetargu na wykonanie remontu basenu w Szkole Podstawowej nr 10.

Dwie suwalskie firmy - Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Sitkowski oraz Grupa Izoterm - złożyły swoje oferty w drugim przetargu na wykonanie remontu basenu w Szkole Podstawowej nr 10. Te same firmy złożyły swoje oferty w również w pierszym przetargu, lecz Władze Suwałk ze względu na małą liczbę zainteresowanych wykonawców zdecydowały o unieważnieniu przetargu.

Teraz suwalski ratusz zdecyduje, czy wyłoni wykonawcę, czy ponownie umoży przetarg.