„Bardzo zła jakość powietrza!”. Taki komunikat pojawił się dziś w aplikacji monitorującej stan powietrza w Suwałkach. Norma pyłów PM2.5 przekroczona jest aż o ponad 600%!

Dziś (9 października) o godzinie 20:55 cztery czujniki zlokalizowane przy ulicy Kościuszki, Wojska Polskiego, Skłodowskiej-Curie oraz Raczkowskiej wskazują bardzo złą jakość powietrza. Najgorsze parametry pokazuje czujnik zamontowany na suwalskim ratuszu. Tam stężenie pyłów o średnicy 2,5 mikrometra przekroczone zostało aż o 622%, a pyłów o średnicy 10 mikrometrów aż o 505%.

Bardzo zły stan powietrza odnotowano również przy ulicy Wojska Polskiego, Skłodowskiej-Curie oraz Raczkowskiej. Tam przekroczenie norm waha się od 430 do 490%.

Wysokie stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu może prowadzić do nasilenia astmy, ostrej reakcja układu oddechowego oraz do osłabienia czynności płuc, gdyż tak drobny pył dostaje się bezpośrednio przez płuca do krwi.