Władze Suwałk odpowiedziały na interpelację radnego Jarosława Kowalewskiego, w której zaapelował o montaż barierek zwalniających rowerzystów przed skrzyżowaniami.

- Ustawienie barier w poprzek dróg rowerowych stanowiłoby trwałą przeszkodę dla poruszających się rowerzystów, narażając ich na utratę zdrowia, jak i w skrajnych przypadkach życia w przypadku zderzenia - poinformował Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk.

W odpowiedzi można również przeczytać, iż obowiązujące przepisy nie dopuszczają ustawiania jakichkolwiek przeszkód w poprzek dróg rowerowych, natomiast mówią o zachowaniu minimalnej skrajni poziomej wolnej od przeszkód.

- Mając powyższe na uwadze, proponowane przez rozwiązanie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami, a co za tym idzie nie może zostać zrealizowane - dodał Łukasz Kurzyna.