W poniedziałek (11 października) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusza-Kowalskiego w Suwałkach świętowała jubileusz 40-lecia. 

Szkoła Podstawowa nr 5 rozpoczęła funkcjonowanie w 1981 roku. Wtedy to do użytku oddano tylko część budynku. Około 900 uczniów i 42 nauczycieli pod dyrekcją Grzegorza Wołągiewicza rozpoczęło nie tylko naukę i pracę w szkole, ale pomagało też w pracach wykończeniowych pozostałych skrzydeł placówki.

„Piątka” była wówczas największą szkołą podstawową w byłym województwie suwalskim. W 1989 roku w 71 oddziałach pobierało naukę prawie 2300 uczniów. Pracowało tu 110 nauczycieli.

W latach 1995 - 2005 roku szkołą kierował Stanisław Jutkiewicz. W związku ze zmianami organizacyjnymi Szkoła Podstawowa nr 5 wraz z Gimnazjum nr 4 od roku szkolnego 2005/2006 funkcjonuje jako Zespół Szkół nr 9, którym do roku szkolnego 2014/2015 kierował dyrektor Grzegorz Ulko. Dyrektorami następnie były Ewa Żynda i Lidia Szulc. Obecnie obowiązki dyrektora szkoły pełni Adam Kowalski.

Z okazji jubileuszu, obecny na uroczystości Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk złożył dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim uczniom i absolwentom najlepsze życzenia przekazując grawerton oraz czek pieniężny z przeznaczeniem na rozwój szkoły.