Jedna oferta wpłynęła w drugim przetargu na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Podhorskiego i Jana Pawła II.

W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Władze Suwałk postanowiły więc ogłosić kolejny przetarg. W drugim postępowaniu przetargowym ofertę złożyła jedna firma. Za wykonanie inwestycji zaproponowała kwotę ponad 737 tysięcy złotych. To jednak dużo więcej niż oszacował suwalski ratusz, który na ten cel przewidział 517 tysięcy złotych.

Przypominamy, iż na zaprojektowanie i przebudowanie skrzyżowania ulic Podhorskiego i Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i przejścia dla pieszych miasto pozyskało 400 tysięcy złotych dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Teraz władze Suwałk zdecydują o unieważnieniu przetargu lub o wygospodarowaniu brakującej na ten cel kwoty.