Budynek filii suwalskiego ratusza przy ulicy Noniewicza przejdzie gruntowny remont. Ogłoszono już przetarg na przeprowadzenie tej inwestycji.

We wtorek (12 października) suwalski ratusz ogłosił przetarg na wykonanie gruntownego remontu filii Urzędu Miejskiego mieszczącej się przy ulicy Noniewicza. W ramach prac przewidziane jest wyburzenie ścian wewnętrznych i stworzenie pomieszczeń dostosowanych do funkcjonowania urzędu. W miejscu byłej restauracji utworzona zostanie sala obsługi interesantów, dodatkowe pomieszczenia dla Straży Miejskiej oraz pomieszczenia biurowe. Nie będzie to jedyna zmiana w budynku filii suwalskiego ratusza. W piwnicy powstaną pomieszczenia przeznaczone na archiwum zakładowe oraz pomieszczenia magazynowe. Dodatkowo cały budynek zostanie ocieplony.

Suwalski ratusz na oferty czeka do 27 października. Wykonawca, który wygra przetarg, na przeprowadzenie prac będzie miał 360 dni.

Na czas remontu filia ratusza funkcjonować będzie w budynku dawnego oddziału Narodowego Banku Polskiego przy ulicy Sejneńskiej 13. Tam we wrześniu przeniósł się już wydział spraw społecznych, a w dniach 14 -15 października odbędzie się przeprowadzka wydziału kultury i sportu.