Nowe chodniki, ławki, trampoliny, stoliki do gry w szachy, a przede wszystkim nowe nasadzenia drzew i krzewów. Tak już wygląda nowy park na osiedlu Północ.

Park Północny ma powierzchnię około 8 tysięcy metrów kwadratowych. Zajmuje teren pomiędzy ulicami Putry, Andersa i Minkiewicza. Przewidziano w nim szereg miejsc i urządzeń do wypoczynku i czynnej rekreacji. W ramach inwestycji wykonano już nowe ścieżki spacerowe, ławki, trzy trampoliny, a także dwa stoliki do gry w szachy. W nowym parku zamontowane zostaną również hamaki.

Oprócz infrastruktury zasadzono nowe drzewa oraz krzewy.

Koszt inwestycji to 200 tysięcy złotych.

Park Północny Suwałki

Park Północny Suwałki

Park Północny Suwałki

Park Północny Suwałki

Park Północny Suwałki

Park Północny Suwałki

Park Północny Suwałki

Park Północny Suwałki