Dotychczas na ulicy Chłodnej dostępne były wyłącznie pojemniki na odpady mieszane. Teraz dzięki koszom zawierającym cztery pojemniki będzie możliwość segregacji śmieci.

Dwa nowe kosze na śmieci stanęły na początku i na końcu ulicy Chłodnej. Oba kosze mają po cztery pojemniki umożliwiające segregację śmieci - na papier, szkło, bioodpady oraz metale i tworzywa sztuczne.

Kosze zostały ustawione z inicjatywy Michała Kowalewskiego z "Ruchu Młodych Podlasie", który skierował do władz Suwałk wniosek w tej sprawie.

Kosze do segregacji śmieci

smietnik3