Osiem ofert wpłynęło w przetargu na przebudowę oraz termomodernizację byłego hotelu „Suwalszczyzna”, do którego po remoncie powróci filia suwalskiego Urzędu Miejskiego.

Najniższą kwotę za wykonanie remontu zaproponował Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Sitkowski z Suwałk. Oferta opiewa na kwotę 8.185.764,53 złotych. Natomiast najwyższą ofertę złożyło konsorcjum dwóch firm z Białegostoku, chcąc za wykonanie inwestycji 10.738.849,03 złotych. Pozostałe sześć ofert opiewało na kwoty około 9-10 milionów złotych.

Propozycje wykonawców znacząco odbiegają od szacunków suwalskiego ratusza, który na wykonanie inwestycji przeznaczył 4.392.669,07 złotych.

Teraz władze Suwałk po przeanalizowaniu ofert zdecydują czy umorzą przetarg i ogłoszą kolejny, czy wygospodarują brakującą kwotę i wyłonią wykonawcę.

Przypominamy, iż w ramach remontu filii ratusza przy ulicy Noniewicza przewidziane jest wyburzenie ścian wewnętrznych i stworzenie pomieszczeń dostosowanych do funkcjonowania urzędu. W miejscu byłej restauracji utworzona zostanie sala obsługi interesantów, dodatkowe pomieszczenia dla Straży Miejskiej oraz pomieszczenia biurowe. Nie będzie to jedyna zmiana w budynku filii suwalskiego ratusza. W piwnicy powstaną pomieszczenia przeznaczone na archiwum zakładowe oraz pomieszczenia magazynowe. Dodatkowo cały budynek zostanie ocieplony.