Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, będąc organem koordynującym działalność służb Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podlaskiego apeluje o wsparcie w walce z nasilającą się epidemią Covid-19.

Dane epidemiologiczne bezsprzecznie wskazują na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną na terenie naszego województwa: liczba zakażeń w okresie od 11.10-17.10.21r. wynosiła 1784, w analogicznym okresie bieżącego miesiąca, czyli od 11 do 17 listopada wynosi 4759.

- Jak widać, sytuacja epidemiologiczna na terenie województwa podlaskiego pogarsza się. W tym względzie konieczna jest nasza dyscyplina w zakresie zachowania reżimu sanitarnego, między innymi w galeriach handlowych, obiektach handlowo-usługowych, sklepach mało- i wielkopowierzchniowych, restauracjach oraz na terenie innych obiektów użyteczności publicznej, wszelkich zakładach pracy, instytucjach, placówkach edukacyjnych i innych z których korzystamy i w których pracujemy - poinformowała p.o. Podlaskiego Państwowego w Białymstoku Ewa Jakubowicz

- Apeluję zatem o podjęcie i realizację w nadzorowanych zakładach czynności zmierzających do zwiększenia nadzoru nad przestrzeganiem przez klientów/pacjentów zasady DDM (dezynfekcja, dystans, maseczki), w tym szczególnie w odniesieniu do respektowania przez osoby odwiedzające obowiązku zasłaniania ust i nosa. Powyższe nabiera szczególnego znaczenia w czasie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, który skutkuje zwiększoną liczbą klientów, spędzających na zakupach, czy w placówkach usługowych dłuższy czas niż zazwyczaj. Wskazuję, że okres przedświąteczny to również dodatkowe ryzyko transmisji wirusa ze strony osób przyjeżdzających na teren naszego województwa z zagranicy, czy z innych województw - dodała Ewa Jakubowicz

- Jednocześnie wyrażam nadzieję, że zrozumienie powagi sytuacji i wprowadzenie w kierowanych zakładach, skutecznych działań profilaktycznych, minimalizujących ryzyko szerzenia się wirusa SARS–CoV–2 przyniesie wymierne korzyści w procesie wspólnego opanowania utrzymującej się pandemii i zapobiegnie ewentualnym ograniczeniom w funkcjonowaniu życia publicznego. Naszym wspólnym celem jest ochrona zdrowia publicznego i zapewnienie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia - podsumowała Ewa Jakubowicz.