Do suwalskiego ratusza wpłynęła petycja przeciwko planowanej lokalizacji spalarni odpadów. Pod pismem podpisało się 791 osób.

Pod petycją podpisali się mieszkańcy Suwałk, Okuniowca, Krzywego i Małej Huty. Ich zdaniem planowana spalarnia odpadów powinna być zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca ich składowania, a więc w okolicy ulicy Raczkowskiej.

- Wokół proponowanej lokalizacji instalacji o docelowej możliwości spalania aż 25 tysięcy ton odpadów rocznie i rejonie jej oddziaływania zlokalizowane jest budownictwo mieszkaniowe i to zarówno w postaci osiedli mieszkaniowych, budynków wielorodzinnych, jak i budynków jednorodzinnych, położone w granicach administracyjnych miasta Suwałki jak i poza nimi. Nadto w zakresie oddziaływania planowanej lokalizacji inwestycji zlokalizowane są naturalne tereny zielone wraz z jeziorami i rzekami, a także park narodowy, stanowiący miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Suwałk i okolic, a także zaplecze dla turystki - można przeczytać w petycji skierowanej do władz Suwałk.

- Inwestycja o tym charakterze i tej wielkości w sposób oczywisty wpłynie negatywnie, tak na warunki życia okolicznych mieszkańców, jak i rozwój turystyki. Nie ma bowiem na chwilę obecną technologii umożliwiającej obojętną dla środowiska i człowieka utylizację odpadów w procesie termicznego ich utylizowania. Nadto miasto nie dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi realizację spalarni z zastosowaniem najdroższej, bo najnowocześniejszej technologii - można przeczytać w petycji.