Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach poinformował wczoraj (22 listopada), że jest przygotowany do zimowego utrzymania miasta.

Już w październiku ZDiZ rozpoczął przegląd sprzętu zimowego, który zostanie wykorzystany do prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów w granicach administracyjnych Suwałk. W strukturach Zarządu Dróg i Zieleni odpowiada za to Dział Oczyszczania i Napraw.

- Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach jest już w pełni przygotowany na ewentualną nagłą zmianę pogody - poinformowali wczoraj (22 listopada) przedstawiciele ZDiZ.

Do usuwania skutków tegorocznej zimy zostało przygotowanych 17 sztuk specjalistycznego sprzętu. Ze względu na wysłużony sprzęt i częste problemy techniczne, w tym roku został zakupiony ciągnik siodłowy z pługiem oraz posypywarką.

Obecnie ZDiZ w Suwałkach dysponuje pięcioma samochodami z pługiem i posypywarką, samochodem ciężarowym z wywrotką i z pługiem, dwiema koparko-ładowarkami, ośmioma ciągnikami rolniczymi z pługiem i siewnikiem oraz wspomnianym wcześniej ciągnikiem siodłowym z posypywarką. Ponadto w zasobach ZDiZ znajdują się samochody do przewozu brygad odśnieżających ręcznie.

W celu uszeregowania wykonywania zadań zimowych drogom, ulicom i chodnikom zastały przypisane standardy zimowego utrzymania. Standard określa czas, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte. Waha się on od 3 do 24 godzin.