Suwalscy radni podczas dzisiejszej sesji rady miejskiej większością głosów zdecydowali o nadaniu nazwy rondu u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Łąkowej i Zastawie imienia Józefa Gajewskiego.

10 listopada dwunastu suwalskich radnych oraz prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz wystąpili do przewodniczącego rady miejskiej z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Łąkowej i Zastawie imienia Józefa Gajewskiego.

Dziś (24 listopada) podczas sesji rady miejskiej nad wnioskiem pochylili się wszyscy radni i większością głosów zdecydowali o nadaniu nowemu rondu imienia Józefa Gajewskiego. "Za" głosowało 16 radnych, natomiast "przeciw" było 7 radnych.