Wraz z początkiem przyszłego roku wzrosną ceny biletów za przejazdy autobusami suwalskiej komunikacji miejskiej.

Od 1 stycznia 2022 roku cena biletu jednoprzejazdowego normalnego wzrośnie z 2,50 zł do 3,00 zł. Natomiast cena biletu ulgowego z 1,25 zł do 1,50 zł. Wzrosną również ceny biletów miesięcznych (pełne zestawienie pod artykułem).

Jak informuje suwalski ratusz, podwyżka cen biletów spowodowana jest wzrostem kosztów wynagrodzeń oraz wzrostem cen paliw.

- Zmiany cen biletów są konieczne, aby zachować dalsze funkcjonowanie komunikacji miejskiej co najmniej na dotychczasowym poziomie - poinformował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Przychody Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach z biletów w wyniku pandemii drastycznie spadły i pokrywają jedynie 19,7 % kosztów. Obecnie Miasto Suwałki w porozumieniu z Gminą Suwałki dopłaca do komunikacji miejskiej ponad 9 milionów złotych. Jak szacuje suwalski ratusz, podwyżka cen biletów sprawi, iż do suwalskiego PGK trafi dodatkowe 350-360 tysięcy złotych.


Opłaty za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie Suwałk od 1 stycznia 2022r.:

1) bilet jednoprzejazdowy normalny - 3,00 zł;
2) bilet jednoprzejazdowy ulgowy - 1,50 zł;
3) bilet dekadowy - 38,00 zł;
4) bilet dekadowy imienny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty Mieszkańca - zwykła" - 30,40 zł;
5) bilet dekadowy imienny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty Mieszkańca - rodzina wielodzietna"
- 19,00 zł;
6) bilet dekadowy imienny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty Mieszkańca - senior" - 19,00 zł;
7) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny - 90,00 zł;
8) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny ulgowy - 46,00 zł;
9) bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela normalny - 114,00 zł;
10) bilet miesięczny lub 30-dniowy na okaziciela ulgowy - 57,00 zł;
11) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty
Mieszkańca - zwykła" - 72,00 zł;
12) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty
Mieszkańca - rodzina wielodzietna" - 45,00 zł;
13) bilet miesięczny lub 30-dniowy imienny normalny dla posiadaczy "Suwalskiej Karty
Mieszkańca - senior" - 45,00 zł.