Blisko 197 tysięcy złotych dofinansowania przyznał zarząd województwa pogotowiu ratunkowemu w Suwałkach.

Dotacja dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach w kwocie blisko 197 tysięcy złotych przeznaczona zostanie na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu placówki.

Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne pogotowia. Natomiast powstałe oszczędności finansowe mają być przeznaczone na poprawę jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Suwalskie pogotowie otrzyma blisko 197 tysięcy złotych dotacji