Oferty trzech kandydatów wpłynęły w konkursie na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Jak poinformował suwalski ratusz, oferty zostaną teraz zweryfikowane pod kątem formalnym przez komisję konkursową. Kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w trakcie drugiego posiedzenia komisji. Wyniki postępowania konkursowego przekazane zostaną następnie prezydentowi Suwałk, który podejmie ostateczną decyzję o powołaniu na stanowisko wybranego przez komisję kandydata. Terminy posiedzeń komisji nie zostały jeszcze wyznaczone.

- Po nierozstrzygniętym pierwszym konkursie, powierzono pełnienie obowiązków dotychczasowemu zastępcy dyrektora SOK Ignacemu Ołowiowi. Okres, na jaki można powierzyć obowiązki, to maksymalnie jeden rok. Konkurs musi być więc rozstrzygnięty przed upływem tego czasu. Wiadomo jednak, że stanie się to dużo szybciej - poinformował Kamil Sznel, kierownik biura prezydenta Suwałk.