Radna Anna Ruszewska skierowała do prezydenta Suwalk interpelację, w której pyta o realizację programów ekologicznych w suwalskich szkołach.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło przepis, który od 1 września 2020 roku zobowiązał nauczycieli, by na zajęciach z wychowawcą omawiać z uczniami najistotniejsze problemy klimatyczne i ochrony środowiska. Radna Anna Ruszewska stwierdziła, iż warto, by także Miasto Suwałki wspomagało inicjatywy dotyczące edukacji ekologicznej w szkołach, aktywizowania uczniów oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia i wzbudzenia w dzieciach wiary, że każde, nawet najdrobniejsze działanie na rzecz natury.

W interpelacji skierowanej do prezydenta Suwałk radna Anna Ruszewska zapytała, czy wszystkie suwalskie placówki oświatowe realizują programy ekologiczne oraz czy otrzymują wsparcie w tym zakresie np. dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych, wsparcie przy przekształceniu terenów wokół placówek w obszary bezpiecznej i przyjaznej zieleni, organizacji zajęć i konkursów dotyczących świadomości ekologicznej, czy też edukacji w zakresie powtórnego wykorzystania odpadów oraz oszczędzania wody i energii.