Suwalszczyzna to bez wątpienia kraina jak baśń... Urzekają tu najpiękniejsze krajobrazy polodowcowe: wysokie pasma wzgórz morenowych i nizinne pojezierza, głębokie rynny subglacjalne i kręte wały ozów. Są tu piękne sosnowe lasy z prastarą Puszczą Augustowską na czele, pełne uroku śródleśne oczka wodne zimne sucharami czy największe w Polsce skupisko głazów narzutowych, które można zobaczyć, odwie-dzając Suwalski Park Krajobrazowy. Na Suwalszczyźnie właśnie, a dokładnie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, znajduje się największe w województwie podlaskim jezioro Wigry - pełne wysepek, zatok, glebin, śródjeziornych górek i przybrzeżnych płycizn. Przez Wigry przepływa z kolei Czarna Hańcza - najdłuższa rzeka w regionie, stanowiąca jedną z najstar-szych i najpopularniejszych tras kajakowych w kraju. Inne rzeki regionu to: Rospuda, Marycha, Netta, Blizna I kitka mniejszych, jak Szeszupa czy Szelmentka. Nie gdzie indziej, tylko na Suwalszczyżnie znajduje się Kanał Augustowski, zabytek budownictwa hydrolo-gcnego z XIX w., który być może znajdzie się wkrótce na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Kiedyś wykorzystywany do transportu drewna, dziś świetnie służy turystom chcącym poznać uroki i historię regionu z pokładu łodzi lub kajaka. Atrzeba zaznaczyć, że turystyka wodna ma na Suwalszczyżnie wspaniałe tradycje. Już w 1938 r. organizo-wano nad Wigrami kursy żeglarskie, od tego zaś czasu oferta turystyczna znacznie się rozwinęła i obejmuje całą masę atrakcji, od wędkowania na cichych i rybnych jeziorach, przez rejsy statkami i katamaranami, wycieczki w gondolach, żeglarstwo, spływy kajakowe połączone ze zwiedzaniem zabytków kultury oraz tury-styką rowerową, aż po windsurfing, kitesurfing, nurkowanie, narciarstwo wodne i unikalne w skali światowej fiaty łódek okrągłych. Wszyscy, bez względu na wiek i upodobania, znajdą tu coś dla siebie, zarówno jeśli chodzi o bazę noclego-wo-gastronomiczną, jak i atrakcje turystyczne. Bo Suwalszczyzna to prawdziwy raj dla miłośników wodnego wypoczynku oraz niebagatelnych miejsc i historii.

Suwalszczyzna to kraina krajobrazowo malownicza, pod względem przyrodniczym niezmiernie cenna, a historycznie bogata w dzieje różnych narodowości. Od wieków żyli tu zgodnie Polacy, Litwini, staroobrzędowi Rosjanie, starozakonni Żydzi oraz potomkowie plemion jać-wieskich. Po tych ostatnich pozostały jedynie gro-dziska, kurhany i nazwy rzek, jezior czy puszczań-skich uroczysk. Natura bogato obdarzyła ten skrawek ziemi, dała mu bowiem wyniosłe wzgórza, jeziora i kręte rzeki, wtopione w pełen uroku pejzaż pól i lasów. Pośród sielskiego krajobrazu rozrzucone są charakterystyczne dla tej krainy pojedyncze zagro-dy, wioski i dawne miasteczka. Różnorodny świat zwierząt i roślin, czyste po-wietrze, wody i lasy, rozmaitość krajobrazów — to piękna wizytówka dzisiejszej Suwalszczyzny, chroniona przez Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy i rezerwaty przyrody. Atrakcją tej ziemi są szlaki turystyczne, które prowadzą po najpiękniejszych okolicach. Turyści piesi i zmotoryzowani mogą podziwiać zabytki przyrody oraz przeurocze zakątki do dziś nieskalane nad-miarem cywilizacji. Niepowtarzalnym krajobrazem fascynują okolice Smolnik. Wrażenie robi najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza. Pagórkowaty teren i najczęściej bardzo mroźna, długa i śnieżna zima stwarzają dogodne warunki do uprawiania nar-ciarstwa. Walory turystyczne powiatu to także nieliczne, lecz cenne zabytki kultury materialnej. Perłą w koronie dzisiejszej Suwalszczyzny jest dawny klasztor Kamedułów na półwyspie jeziora Wigry, w którym odpoczywał papież Jan Paweł II. W ostatnich latach protesty ekologów mocno spo-pularyzowały spływy kajakowe wyjątkowo malowniczą doliną Rospudy.

Suwalszczyzna to kraina geograficzna położona w północno-wschodniej Polsce. Bardzo często mylona jest z Mazurami. Ta kraina geograficzna przyciąga każdego roku setki tysięcy turystów. Są tutaj bardzo piękne widoku. Teren jest pagórkowaty. Dookoła jeziora, lasy, łąki oraz liczne wzniesienia.

widok z gory cisowej

Najważniejsze atrakcje turystyczne:

• Klasztor Kamedułów w Wigrach

• Suwalski Park Krajobrazowy

•Wigierski Park Krajobrazowy •Jezioro Hańcza

• Ruiny pałacu hrabiego Ludwika Paca i zabytk miejski układ przestrzenny w Raczkach

• Dolina Rospudy

• Farmy wiatrakowe •Wigierska Kolejka Wąskotorowa

• Punkty widokowe: Góra Cisowa, Smolniki, Góra welska, wieża klasztoru wigierskiego Główne szlaki turystyczne:

• Międzynarodowa Trasa Rowerowa Euro Velo R11

Podlaski Szlak Bociani

• Pierścień Rowerowy Suwalszczyzny

Najpopularniejszą atrakcją na jest Pokamedulski Klasztor w Wigrach. Ufundowany został w 1667 roku przez Jana II Kazimierza Wazę. Na terenie klasztoru można zwiedzić wiele miejsc. Są to midzy innymi: Apartamenty i Kaplicę Papieską, Krypty w Kościele, Wieżę Zegarową, Wystawy oraz czytelnię Jana Pawła II.

Poniżej Pokamedulski Klasztor w Wigrach tuż po zachodzie słońca.

pokamedulski klasztor w wigrach

„Kraina jak baśń" to aktualne hasło promocyjne Suwalszczyzny. Krajobraz łączy tutaj cechy terenów podgórskich z nizinnymi pojezierzami. Wyjątkowo urozmaiconą rzeźbę terenu mamy w północnej części regionu, ukształtowanej przez najmłodsze zlodowacenie — głębokie rynny lodowcowe, kręte wały ozów i wysokie pasma wzgórz morenowych czy też największe w Polsce nagromadzenie głazów narzutowych. Właśnie tutaj w 1976 r. powstał pierwszy park krajobrazowy w Polsce. Z kolei największe w województwie jezioro Wigry, wraz z mniejszymi przyległymi ponad czterdziestoma jeziorami, jest chronione przez park narodowy. Jest to jedyne w Polsce tak duże jezioro o krętej linii brzegowej, urozmaicone wyspami, zatokami, głębinami, śródjeziornymi górkami i przybrzeżnymi obszarami płycizn. Wigierski Park Narodowy położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, największego zwartego kompleksu leśnego na Niżu Środkowoeuropejskim. Suwalszczyzna to kraina bogata również pod względem historycznym. Znaleźć tu można pojaćwieskie kurhany i grodziska, a także ślady krzyżackiej obecności. Perłą w koronie jest klasztor Kamedułów na jeziorze Wigry. Chociaż na tym najdalej wysuniętym na północny wschód skrawku Polski, graniczącym z Rosją, Litwą i Białorusią, udaje się uprawiać nawet winorośl mimo ostrego klimatu, to region słynie raczej z mocnych miodów i litewskich smakołyków: kartaczy, kołdunów i sękaczy.


Bedąc w w klasztorze można zobaczyć dom furtiana, wieże zgarową, kaplice kancelarską, mury oporowe i obronne oraz 17 eremów.

pokamedulski klasztor wigry

Warto wybrać się do Starego Folwarku na plażę. Jest to zaledwie parę kilometrów z tego miejsca. W pobliżu plaży znajduje się punkt widokowy z którego widać klasztor. Latem plaża ta jest strzeżona. Jest jedno z nielicznych strzeżonych kąpielsk na Suwalszczyźnie.

stary folwark

Jakie są atrakcje na Suwalszczyźnie?

Bez wątpienia wielu turystów, którzy chcą aktywnie spędzić swój wypoczynek na pojezierzu suwalskim wybierają kajaki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli będzie to twój pierwszy raz na spływie kajakowym można na przykład wybrać rzekę Hańczę, która jest bardzo spokojna. Jest to jedna z najępkniejszyc rzek w Polsce. Widoki są bardzo urozmaicone. Rzeka w sumie ma aż 141 kilometrów. Płynąć można aż do Kanału Augustowskiego. Do przepłynięcia będzie wtedy aż 90 kilometrów. Po drodze znajują się bazy noclegowe.
O czym należy pamiętać jeżeli zdecydujemy się na spływ kajakowy? przede wszystkim należy zakupić kartę wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego. Rzeka ta przepływa właśnie przez ten park. Cena wstępu do parku to koszt pięciu złotych.

kajaki czarna hancza

Poniżej znajduje się rzeka Hańcza. Jak widać na zdjęciu jest wiele kajaków. Hańcza jest bardzo często wybierana przez przyjezdnych turystów.

kajaki czarna hancza 2

Czy jest coś jeszcze czym przyciąga Suwalszczyzna? Najbardziej charakterystycznym punktem tego obszaru jest Góra Cisowa. Przyjeżdząjąc tu na wakacje koniecznie trzeba tu być. Góra ta ma 256 metrów wysokości. Z niej rozpościera się piękny widok na te tereny.

gora cisowa

suwalszczyzna 3

Suwalszczyzna – kraina jak baśń. To hasło reklamowe naszego terenu.

Atrakcji turystyczne na Suwalszczyźnie to:
- Pokamedulski Klasztor w Wigrach
- Góra Cisowa
- Góra Zamkowa
- Głazowisko Bachanowo
- Smolniki
- Stańczyki
- Turtul

suwalszczyzna 1

suwalszczyzna 1

Gdzie najlepiej zatrzymać się na Suwalszczyźnie?

Jest wiele ofert noclegowych w tych rejonach. Popularnymi miejscowościami są Stary Folwark, Becejły, Jeleniewo, Błaskowizna.

foto pojezierze suwalskie

zdjecie z suwalszczyzny

foto

foto

foto1